Trška crkva
Nalazi se pored regionalnog puta Petrovac na Mlavi - Žagubica i to na 4 kilometra pre Žagbice. Nalazi se sa desne strane i jasno se vidi, u velikom ograđenom crkvenom dvorištu sa dva konaka koji su novije građe. Pored crkve se nalazi nekoliko grobova koji su veoma stari a pored je veliki drveni zvonik. Ne zna se ko je podigao crkvu ali se smatra da je podignuta krajem XIII veka, ona i stilski pripada tom razdoblju. Podignuta je na starom mestu Trg, po čemu je i dobila naziv. Posle dolaska turaka javlja se u turskom popisu iz 1572. godine, gde piše da je to manastir sa monasima. Posle toga je bila porušena. Poslednja obnova crkve je bila 1860. godine, a za to je zaslužan trgovac iz Žagubice Lambra Đorđević. On je svojim sredstvima finansirao obnovu crkve i smatra se da je tada crkva poprimila svoj prvobitni izgled. Restaurirana je kasnije 80. godine XX veka i smatra se da izgleda približno kao u vreme kada je građena. U Raškom stilu kao za vreme Nemanjića, na periferiji tadašnje države.