Manastir Blagoveštenje
Manastir Blagoveštenje se nalazi pored puta Petrovac na Mlavi - Žagubica, na 2 kilometra od manastira Gornjak. Nalazi se iznad puta, sa leve strane ako dolazite iz pravca Petrovca i vidi se sa glavne magistrale. Nema parkinga za automobile pa morate negde da nađete proširenje i da budete jako pažljivi, ovo je prometan put. Manastir je sagrađen u steni a očuvan je pregradni zid na pećini sa ulaznim otvorom i više prozorskih otvora. Ovo su neobični ostaci jednog manastira koji je ugrađen u stenu i ovakvi manastiri se retko sreću. Crkva je posvećena Svetom Blagoveštenju. Smatra se da je sagrađen u vreme despota Stefana Lazarevića, da je on bio ktitor i da je u njemu radila prepisivačka škola.