Manastir Zlatenac
Manastir Zlatenac se nalazi na 12 kilometra od Svilajnca i 3 kilomrtra udaljen od sela Gložane. Put do njega je asfaltan, brdovit i uzan pa je oprez pri vožnji obavezan. Nalazi se na brdu pored reke Velike Morave, okružen je gustom šumom i posvećen je Svetim Vračima, Kozmi i Damjanu. Manastirska crkva je novijeg datuma a sagrađena je natemeljima stare crkve. Pored je manastirska prodavnica a preko puta zvonik i konak. Do konaka je kućica za odmor sa klupama a iza nje metalna kapija iza koje počinju stepenice koje vode do obale reke. Od manastira do obale reke vodi 160 stepenika kroz šumu. Pored reke su postavljene klupe za odmor i tu je vodenica na reci gde se melje žito. Manastir je danas ženski. Smatra se da je manastir dobio ime po selu Zlatenac koje je bilo u okolini manastira ali postoje i druge legende.

Istorija manastira

Sagrađen je 1427. godine kao zadužbina despota Stefana Lazarevića. Jedan je od manastira koji je pripadao resavskoj prepisivačkoj školi. Kako nisu svi monasi prepisivači mogli da se smeste u manastir Manasiju, mnogi su bili razmešteni po drugim manastirima. Oni su takođe prevodili, prepisivali, ukrašavali i sami pisali mnoga književna dela. Posle dolaska turaka manastir je porušen, zadnji put su ga rušili 1811. godine kada su ga gađali topovima sa obližnjeg brda. Obnova je počela početkom XX veka, obnovljena je crkva na starim temeljima, sagrađen zvonik i novi konak. Crkveni kompleks je završen i osveštan tek 1984. godine.