Manastir Sarinac
Manastir Sarinac se nalazi na 18 kilometra od Rekovca u ataru sela Velike Pčelice. Od Rekovca se krene putem za Kragujevac i između sela Ratković i Donja Sabanta dolazite do table koja vas upućuje levo ka manastirima: Denkovac, Raletinac i Sarinac, kao i ka selima Velike Pčelice i Dulene. Odatle do manastira Raletinac imate 5 kilometra. Put je asfaltan donekle a dalje se nastavlja makadamom. Kako je ovaj kraj šumovit možete očekivati velike kamione sa drvećem uz put a kako je put uzan, oprez pri vožnji je obavezan. U jednom trenutku dolazite do raskrsnice gde se put račva na desno za manastir Sarinac i levo za manastir Raletinac. Put nastavljate desno i posle nekoliko kilometra dolazite do žutog mosta preko reke Dulenke a sa desne strane na platou vam se ukazuje manastir Sarinac. Pratite put i dolazite do ulazne kapije manastira. Od starog manastira su ostali samo obrisi temelja a nova crkva je sagrađena 1996. godine. Tada je obnovljen grob ktitorke Sare koji se nalazi desetak metara od crkve.

Legenda

Po legendi, ova tri manastira koja se nalaza pored reke Dulenke su podigle tri sestre Desanka - Dena, Sara i Raletina - Rale. Bile su iz ovih krajeva i ćerke plemića koji je poginuo na Kosovskom boju. One su dale zavet bogu da se neće udavati i podvizivale su se svaka na svom mestu. Posle smrti one su sahranjene u svojim zadužbinama. Između manastira Denkovac i Raletinac se nalazi Vladikin grob, na tom mestu su turci ubili Denkovačkog vladiku tragajući za manastirskim zlatom. Posle II svetskog rata neki tragači za zlatom su kopali oko manastira i našli grob sestre Sare. Mošti su tada prenešene u manastir Raletinac a kada je obnovljen manastir Sarinac njene mošti su vraćene.