Manastir Raletinac
Manastir Raletinac se nalazi na 20 kilometra od Rekovca u ataru sela Velike Pčelice. Od Rekovca se krene putem za Kragujevac i između sela Ratković i Donja Sabanta dolazite do table koja vas upućuje levo ka manastirima: Denkovac, Raletinac i Sarinac, kao i ka selima Velike Pčelice i Dulene. Odatle do manastira Raletinac imate 6 kilometra. Put je asfaltan donekle a dalje se nastavlja makadamom. Kako je ovaj kraj šumovit možete očekivati velike kamione sa drvećem da uz put a kako je put uzan, oprez pri vožnji je obavezan. U jednom trenutku dolazite do raskrsnice gde se put račva na desno za manastir Sarinac i levo za manastir Raletinac. Skrećemo levo i ubrzo dolazimo do parkinga ispred manastira. Pored protiče reka Dulenka, tu je neobičan most preko reke gde se nalazi uređeni izvor vode. Danas je ženski manastir i svake godine se ovde održavaju Petrovdanske svečanosti koje poseti veliki broj ljudi.

Legenda

Po legendi, ova tri manastira koja se nalaza pored reke Dulenke su podigle tri sestre Desanka - Dena, Sara i Raletina - Rale. Bile su iz ovih krajeva i ćerke plemića koji je poginuo na Kosovskom boju. One su dale zavet bogu da se neće udavati i podvizivale su se svaka na svom mestu. Posle smrti one su sahranjene u svojim zadužbinama. Između manastira Denkovac i Raletinac se nalazi Vladikin grob, na tom mestu su turci ubili Denkovačkog vladiku tragajući za manastirskim zlatom. Posle osvajanja ovih predela turci ga ruše i do 1893. godine na njegovom mestu su bile samo ruševine. Te godine ga obnavlja trgovac iz ovih krajeva Petar Rakić. Tokom godina su nastavljani radovi koju su završeni 1977. godine.