Manastir Denkovac
Manastir Denkovac se nalazi na 17 kilometra od Rekovca u ataru sela Velike Pčelice. Od Rekovca se krene putem za Kragujevac i između sela Ratković i Donja Sabanta dolazite do table koja vas upućuje levo ka manastirima: Denkovac, Raletinac i Sarinac, kao i ka selima Velike Pčelice i Dulene. Odatle do manastira Denkovca imate 3.5 kilometra. Idete ka selu i pratite putokaze za manastire, on je najbliži selu. Prolazite kroz selo i spuštate se ka Dulenskoj reci. Put do manastira je asfaltan ali malo uži pa je oprez obavezan. Ispred manastira je veliki parking za posetioce. Od parkinga prelazite most preko reke Dulenske i dolazite do ulaznih vrata manastira. Stari zapisi govore da se manastir zvao Severin kod naselja Denkovac. Smatra se da je građen za vreme kralja Dragutina krajem XIII veka dok druga legenda kaže da su ova tri manastira podigle tri sestre. Po toj legendi njegova ktitorka je sestra Dena. Kako je bio udaljen od puteva vremenom je zapusteo i njegova obnova počinje u XIX veku. Manastir je danas muški i ima svoju facebook stranu.

Legenda

Po legendi, ove tri manastira koja se nalaza pored reke Dulenke su podigle tri sestre Desanka - Dena, Sara i Raletina - Rale. Bile su iz ovih krajeva i ćerke plemića koji je poginuo na Kosovskom boju. One su dale zavet bogu da se neće udavati i podvizivale su se svaka na svom mestu. Posle smrti one su sahranjene u svojim zadužbinama. Između manastira Denkovac i Raletinac se nalazi Vladikin grob, na tom mestu su turci ubili Denkovačkog vladiku tragajući za manastirskim zlatom.