Manastir Zaova
Manastir Zaova se nalazi između sela Toponica i Veliko selo. Na putu između ova dva sela postoji skretanje sa putokazom koje upućuje ka manastiru. Odmah nakon skretanje ulazi se u šumu ali je put i dalje asfaltan, sve do manastira. Put je malo uži a kada se stigne blizu manastira postoji takođe putokaz koji upućuje levo ka manastiru a desno ka Zaovinskom jezeru. Pored crkve je veliki parking sa nekoliko zgrada pored, gde možete ostaviti vozilo i došetati do manastira. Uz crkvu postoji kratka uređena staza koji vodi do izvora vode. Manastir je po predanju podigao knez Lazar na grobu devojke Jelice koju su braća Radići, Pavle i Radul razapeli konjima a na mestu njenog groba podigli crkvu Zaova. Kada je knez Lazar čuo za ovo on je došao u ove krajeve u podigao veći hram. Crkva se prvi put pominje u turskim zapisima iz 1476. godine. Kasnije je više puta rušena i paljena od strane turaka. Zadnja obnova crkve je započeta za vreme Miloša Obrenovića. Crkva je oslikana za vreme kralja Aleksandra Karađorđevića, Karađorđevog sina a slikar je bio tada čuveni i traženi Živko Pavlović, predak čuvene požarevačke slikarke Milene Pavlović Barili. Živko ili požareački moler kako su ga zvali u to vreme je bio jedan od najtraženijih slikara ikona. On je Zaovu oslikavao tri godine, od 1846. do 1849. godine. Kako je već bio u poznim godinama imao je pomoćnika, Iliju Stojićevića iz mesta Smoljinac, ali kako je Ilija bio mnogo lošiji slikar od Živka oslikavanje je bilo nujednačenog kvaliteta. Te ikone su očuvane u manastiru do današnjih dana a pre nekoliko godina je rađena njihova restauracija.

Legenda

Manastir Zaova spada u manastire koji su povezani sa kultom sestre Jelice. Njena sudbina je opevana u narodnoj pesmi "Bog nikom dužan ne ostaje". Opevani događaj se po predanju desio 1375. godine. U toj pesmi, snaja Pavlovica je lažno optužila kod braće Pavla i Radula, njihovu sestru Jelicu nakon čega su je oni razapeli konjima. Po legendi, gde je koji deo tela pao, na tim mestima su braća, kao vid pokajanja podizali manastire. Manastiri koji su vezani za ovaj kult su manastiri: Sestroljin, Rukumija, Bradača i Zaova, svi se nalaze u okolini Požarevca.