Arheološki park Viminacijum
Arheološki park Viminacijum nalazi se 12 kilometra udaljen od Požarevca, u blizini varošice Kostolac i pored termoelektrane Kostolac. Da bi stigli do parka mora da se prođe pored glavne kapije termoelektrane. Put do parka je asfaltan, kao i po samom parku. Park je dosta veliki, do sada je istražen i otkopan manji deo grada a veći deo leži ispod njiva meštana. Do parka se lako dolazi jer su od Požerevca postavljeni putokazi. Na ulazu u park postoji drveni znak iznad puta sa natpisom Viminacijum. Park je samo delimično otkopan dok ostatak i dalje leži ispod njiva lokalnog stanovništva koje tu gaje žitarice. Tako da kada dolazite do parka i prolazite kroz isti, sa svih strana se pružaju zasadi, najčešće kukuruza i ostalih žitarica. Park je otvoren 2006. godine i od tada stalno se otvaraju nova nalazišta i park se polako širi. Sam grad je bio jedan od najvećih i najznačajnih rimskuh centara na Balkanu. Nastao je u I veku i bio naseljen do VII veka. Smatra se da je bio naselje sa oko 50 000 stanovnika i da je bio vojni logor u kom su bile smeštene čuveni rimski odredi vojske legije. Neko vreme je bio i glavni grad rimske pokrajne Gornje Mezije koja je obuhvatala skoro celu Srbiju i delove Makedonije i Bugarske. Razorio ga je hunski vođa Atila 411. godine ali je opet obnovljen i bio pod vlašću Vizantije do dolaska Slovena. Oni su pored Viminacijuma i na njegovim ostacima podigli svoju naseobinu Braničevo. Istraživanja su počela 1977. godine zbog izgradnje termoelektrane i od tada je nađen izuzetan arheološki materijal. Pre nekoliko godina su nađeni i ostaci mamuta koji su nekada živeli na ovom prostoru, oni su takođe dostupni turistima.