Etno park Tulba
Etno park Tulba nalazi se na istoimenom brdu iznad Požarevca. Park je podignut 1972. godine kao otvoreni deo muzeja. Na ovom mestu je 1718. godine pod carskim šatorom, posle dvogodišnjeg rata, potpisan mir između Austrougarske i Turske. 2010. godine ovde je sazidana replika šatora iz tog vremena. Dalje u parku se nalazi kuća iz osamdesetih godina XIX veka koja je preseljena iz sela Makce i druga iz sela Melnice kod Petrovca na Mlavi. Pored kuće je ambar, bunar, čamac i bina za izvođenje priredbi. Odavde se pruža lep pogled na grad. Pored parka postoji prolaz u šumu gde se nalaze stepenice, koje se spuštaju do mesta gde je nekada bilo rimsko kupatilo i lečilište pod imenom Vrapčija banja. Odmah pored je kafana Tulba gde možete da se odmorite i ručate.

Požarevački mir

Potpisan 21. jula 1718. godine između Austrougarske i Venecije sa jedne strane i Osmanskog carstva sa druge strane. Turci su ratovali uspešno protiv Venecije u Grčkoj ali su gubili bitke u Panonskoj niziji protiv Austrougara, koje je predvodio Eugen Savojski. Turci su u to doba insistirali da se pregovori vode u Požerevcu tako da su saveznici došli brodovima do Smedereva i dalje nastavili put kočijama. Kako je Požarevac u to doba bio neugledna turska kasaba, bez adekvatnih zgrada za smeštaj i pregovore, sve strane su podigle šatore na brdu iznad grada i tu boravili i vršili pregovore. Oni su trajali od 5. juna do 21. jula 1718. godine. Eugen je bio čuveni austrijski vojskovođa i državnik, poreklom Italijan, koji se priključuje austrijskoj vojsci i kako se istakao kao vojnik u borbama sa Turcima i Francuzima, postaje prvo general a na kraju predsednik Dvorskog ratnog saveta. U Beču je sagradio čuveni dvorac Belvedere koji je danas turistička atrakcija. Eugen nije imao dece i posle njegove smrti, naslednici njegove imovine su prodali dvorac 1752. godine, carici Mariji Tereziji koja je dvorac nazvala Belvedere, što znači lep pogled. Pored ovog imao je još dva dvorca, u Beogradu koji nije sačuvan i u Hrvatskoj koji je sačuvan. Za zasluge u ratu protiv Turaka car Leopolod je Eugenu darivao imanje u južnoj Baranji, koje je u svom sastavu imalo 13 sela a kasnije su dodata još 6. Centar tog poseda je bilo selo Bilje, nedaleko od današnjeg Osijeka, u kom je Eugen sagradio svoj dvorac. Dvorac je sačuvan do danšnjih dana, otvoren je za posete ali nije restauriran. U Zemunu, u ulici Vasilija Vasilijevića 10, se nalazi stara napuštena zgrada koja je nekad bila čuvena kafana "Beli medved", u kojoj je Eugen Savojski odseo 1717. godine, tokom opsade Beograda. Mir je trajao do 1735. godine kada su u rat ušli Austrougari i Rusi protiv Turaka. Iz tog rata kao pobednici su izašli Turci i postavili granicu Save i Dunava između dva carstva koja se dugo zadržala. Taj rat je završen 1739. godine Beogradskim mirom i drugom seobom Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija IV Jovanovića Šakabentom.