Spomen-park Čačalica
Spomen-park Čačalica nalazi se nedaleko od centra Požarevca. Prostire se na 28 hektara, počinje u podnožiju istoimenog brda i širi se prema vrhu. Podignut je 1962. godine, na mestu gde su nacisti streljali 3000 simpatizera Narodnooslobodilačkog pokreta i partizana. Na mestu gde počivaju njihovi posmrtni ostaci nalazi se spomenik. Nedaleko odatle je i spomenik kosturnica boraca Crvene armije, koji su poginuli 1944. godine na Rudnoj glavi kod Mladenovca. U njihovu čast je posađen veći broj breza koje su donete iz Rusije. Na vrhu brda je spomenik koji predstavlja zvezdu petokraku. Sa vrha brda se pruža panorama na grad. Park je pošumljen, ima veliki broj drveća, puno zasađenog cveća i nekoliko izvora vode. Građani Požarevca ga rado posećuju i skoro uvek ima šetača. Park je veliki i prostran, redovno se održava i postavljene su sprave za vežbanje na otvorenom koje građani rado koriste.