Izvor vode Pčela
Izvor vode Pčela se nalazi na nekoliko kilometra od sela Šanac. Pored česme se nalazi veliko proširenje gde možete lepo da se parkirate i natočite vodu. Izvor je uzidan sa dve česme, jedna pored druge iz kojih stalno teče voda. Iznad česme u hladu drveća je klupa sa stolom, za odmor putnika. Okolo je veliki parking za sve putnike koji hoće da zastanu. Izvor su sazidali meštani sela Šanac 1958. godine.