Manastir Naupare
Manastir Naupare se nalazi u istoimenom selu. Najstariji zapis o manastiru potiče iz 1382. godine u jednoj povelji kneza Lazara. Ne zna se tačno ko ga je sagradio ali se smatra da je njegov ktitor bio monah Dorotej. Ne zna se tačno njegovo vlastelinsko ime, zna se da je u selu imao svoje dvore i velika imanja u okolini Kruševca i Braničeva. On je bio otac srpskog patrijarha Danila III koji je 1391. godine u manastiru Nova Pavlica, sa kneginjom Milicom i njenim sinovima Stefanom i Vukom, dočekao mošti kneza Lazara iz crkve Svetog Vaznesenja u Prištini. Dorotej se pominje i kao ktitor manastira Drenča kod Aleksandrovca. Manastir Naupare je obnovljen za vreme Miloša Obrenovića. Manastir je udaljen 13 kilometra od Kruševca na putu za Brus i Blace. Vozite tim magistralnim putem sve do sela Gornji Stepuš, posle fudbalskog igrališta i osnovne škole dolazite do table koja vas upućuje levo za selo Vitanovac i manastir Naupare. Kada izađete iz sela Vitanovac sledeće selo je Naupare. Vozite i dalje glavnim putem dok ne dođete do znaka koji vas upućuje levo ka manastiru. Posle stotinak metra prelazite most preko lokalne rečice i dolazite do parkinga ispred manastira. Kada uđete u manastir prvo prolazite pored konaka a manastir je na uzvišenju na kraju manastirskog imanja.