Manastir Jaković
Manastir Jaković se nalazi u ataru sela Duboka, 1 kilometar udaljen od centra sela. Od Jagodine je udaljen 15 kilometra. Ne zna se kada je manastir sagrađen ali se zna da je na ovom mestu nekad bilo naselje Jaković i manastir je po selu dobio ime. Često je bio napuštan i ponovo naseljen a kapetan Koča Anđelković ga je često posećivao, tokom uspostavljanja svoje Kočine krajne. Inače je ovaj manastir jako blizu njegovog rodnog sela, tadašnjeg Panjevca a današnjeg Kočinog sela, deli ih samo reka Velika Morava. Kočino selo je sa jedne strane a manastir Jaković sa druge strane Velike Morave. Manastir je danas bez monaha. Da bi stigli do manastira idete za selo Ribare, posle sela prelazite most na Velikoj Moravi. Most je malo uži i prilaz mostu je nezgodan zbog krivine pre mosta pa je oprez ovde obavezan. Ulazite u selo Glogovac i u centru sela na raskrsnici skrećete levo za selo Mali Popović i posle njega dolazite u selo Duboka. U centru sela skrećete levo i posle pedesetak metara silazite sa glavnog puta levo, prateći putokaze pored puta. Ubrzo prestaje asfalt i dalje nastavljate makadamom. Idete putem koji vodi na imanja lokalnog stanovništva i svuda oko vas su posejane njive. Iako je makadam, put je ravan, bez nekih većih rupa i poprilično širok. Posle 1 kilometra nailazite na tablu koja vas upućuje desno ka manastiru. Prolazite kroz kapiju i ulazite u manastirsko dvorište.