Milivska klisura
Milivska klisura je izletište iza sela Miliva, od Despotovca je udaljena 5 kilometra. U klisuri je izvor reke Milive koja izvire ispod stene, protiče kroz klisuru, dalje kroz selo i uliva se u reku Resavu. Izletište je lepo uređeno, izgrađeno je nekoliko mosta preko reke, postavljene su drvene klupe, izgrađen je konak sa velikom pokrivenom terasom za one prilike kada je kišovito. Iza konaka se nalazi pećina koja je prohodna nekih desetak metara. Između konaka i pećine se nalazi izvor reke Miliva, jasno se vidi kako iz zemlje izbija voda i otiče dalje niz korito reke. Na brdu iznad je sagrađena crkva pored koje se nalaze dva groba iz srednjeg veka. Lokalno stanovništvo smatra da je ovde bio manastir Miliva po kom je selo dobilo ime. Pored crkve je malo fudbalsko igralište. U izletištu je puno drveća tako da preko leta ima puno mesta sa hladom. Ovaj ambijent meštani koriste za održavanje lokalnih manifestacija. Kada od centra Despotovca krenete prema Svilajncu prvo mesto na koje naiđete je Miliva, ono je spojeno sa Despotovcem. Kada naiđete na stovarište Brest promet skrećete desno pored stovarišta i idete pravo do centra sela. U centru sela se nalazi crkva i odmah posle crkve je ulica desno gde se skreće, a tu je i plavi putokaz na kom piše KLISURA. Vozite tim putem pravo i na raskrsnicama pratite plave putokaze na kojima piše KLISURA. Put je uzan i krivudav pa je oprez pri vožnji obavezan. Na kraju sela prestaje asfalt i posle par stotina metara makadama stižete u izletište Milivska klisura. Na ulazu vas dočekuje drveni znak IZLETIŠTE MILIVSKA KLISURA.