Izvor vode u selu Kovanica
Kovanica je malo selo koje se nalazi iza sela Ivankovac. Od Ivankovca se nastavi pravo, slede sela Paljane i Bigrenica i sledeće selo je Kovanica. Kada uđete u Kovanicu nastavljate pravo dok ne dođete do prodavnice sa desne strane. Ispred prodavnice je veliki parking gde možete ostaviti auto i sa leve strane se nalazi seoska crkva. Ispred crkve se nalazi izvor vode do kog se spuštate stepenicima. Ceo ovaj kompleks je lepo uređen i redovno se održava. Iza crkve je šuma i ovo je podnožije jednog od brda sa kog se skuplja i sliva voda iz izvora.